Privatlivspolitik for Rollespilsforeningen Saga

I forbindelse med dit medlemskab eller din interaktion med os, behandler vi en række personoplysninger om dig. I henhold til databeskyttelsesforordningen skal vi oplyse, hvordan vi behandler dine data, du kan læse nærmere nedenfor.

Dataansvarlig

Rollespilsforeningen Saga er dataansvarlig for de personoplysninger der behandles når du er medlem af foreningen eller deltager som frivillig i et arrangement.

  • L.A. ringsvej 135 4. Tv. Odense M 5230
  • Mail: p-drengen@hotmail.com
  • Tlf.: 21260112
  • CVR-nummer: 42071889

Formål med og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Formålet med vores indsamling og behandling af dine personoplysninger kan skyldes flere formål:

Medlemskab:

Administration af dit medlemskab i Rollespilsforeningen Saga, herunder eksempelvis håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne samt opfyldelse af medlemsforpligtelser, f.eks. opkrævning og betaling af kontingent.

Orientering om aktiviteter i Patfinders; eksempelvis i nyhedsbreve og, afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter.

Dine oplysninger tilknyttet dit medlemskab behandles med hjemmel i persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f. Patfinders har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger for at kunne administrere dit medlemskab.

Frivillig:

Hvis du er frivillig i Rollespilsforeningen Saga behandler vi dine personoplysninger med henblik på kontakt i forbindelse med arrangementer, indhentelse af børneattester samt evt. kørselsafregninger.

Er du frivillig i et arrangement under Rollespilsforeningen Saga behandler vi de almindelige personoplysninger om dig, med hjemmel i persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Dit CPR-nummer behandles også med hjemmel i Databeskyttelsesloven §11, stk. 2, 2.

Kategorier af oplysninger

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

For det tilfælde, at du deltager som frivillig i et arrangement under Rollespilsforeningen Saga og i den forbindelse har med unge at gøre, indhenter Rollespilsforeningen Saga børneattest på dig. I sådant tilfælde behandles også dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom at den modtagne børneattest behandles.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

ForeningLet Aps
Politiet – når vi indhenter børneattester
Evt. bank og forsikring

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne der behandles af Rollespilsforeningen Saga indhentes alene hos dig og/eller af den forælder/værge, som har meldt dig ind i foreningen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Rollespilsforeningen Saga vil i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1 (e) alene opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at forfølge de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på e-mail: bestyrelsen@sagarollespil.dk

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig og du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet om dig selv, at få behandlingen om dig selv begrænset, at gøre indsigelse imod vores behandling af oplysninger om dig samt ret til at modtage oplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Har du givet et samtykke til at vi må behandle personoplysninger om dig, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at skrive til os på e-mail: bestyrelsen@sagarollespil.dk. Trækker du dit samtykke tilbage vil det ikke berøre lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækningen heraf.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer vores privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på https://www.magiskskole.dk/privatlivspolitik/.